| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/290/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 2, art. 9 ust. 1, art. 14, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. nr poz. 406), art. 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 2012 r. nr poz. 642), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. 2011 r., nr 197, poz. 1172) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 listopada 2010 r., nr 240, poz. 3611),

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

»Na siedzibę Biblioteki przeznacza się nieruchomość lokalową przy ulicy Knosały 61a w Radzionkowie, a na potrzeby filii Biblioteki przeznacza się nieruchomość lokalową przy ulicy Kużaja 19, w której Biblioteka prowadzi również działalność statutową.«".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »