| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/290/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 2, art. 9 ust. 1, art. 14, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. nr poz. 406), art. 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 2012 r. nr poz. 642), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. 2011 r., nr 197, poz. 1172) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 listopada 2010 r., nr 240, poz. 3611),

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

»Na siedzibę Biblioteki przeznacza się nieruchomość lokalową przy ulicy Knosały 61a w Radzionkowie, a na potrzeby filii Biblioteki przeznacza się nieruchomość lokalową przy ulicy Kużaja 19, w której Biblioteka prowadzi również działalność statutową.«".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »