| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV.192.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001, Nr 142, poz. 1591, z   póź. zm.) oraz art.5 ust.5, art.14 ust. 5   pkt. 1   w związku z   art. 6   ust. 1   pkt. 1   i 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572, z   póź. zm.)  

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i   opieki w   Przedszkolu Publicznym w   Ślemieniu, dla którego Gmina Ślemień jest organem prowadzącym odbywać się będzie w   wymiarze 5   godzin dziennie od poniedziałku do piątku przez pięć dni w   tygodniu w   godzinach od 8:00 do 13:00.  

2.   Opłata za świadczenie w   czasie przekraczającym wymiar zajęć, o   którym mowa w   ust. 1   wynosi 2   zł (słownie: dwa złote) za jedną godzinę tych świadczeń i   obejmuje następujące zajęcia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze:  

a)   kształcenia sprawności językowej;  

b)   zajęcia z   terapii pedagogicznej;  

c)   gry i   zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka;  

d)   zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i   inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i   zainteresowania;  

e)   gry i   zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i   społeczny dziecka;  

f)   zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem;  

g)   praca z   dzieckiem uzdolnionym i   z dzieckiem mającym trudności w   uczeniu się.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

Traci moc uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Ślemień z   dnia 21 września 2011 r. w   sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i   opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Ślemień jest organem prowadzącym.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »