| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/557/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

o zmianie uchwały Nr XVI/240/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11 art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.15 art.19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XVI/240/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.275) wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 ust. 1 w pkt 2 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

Na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku i Śląskiego Wesołego Miasteczka przy sprzedaży:

produktów gastronomicznych z wózków rowerowych - 19,00 zł;

z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności do 1,5 t - 31,00 zł;

z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 1,5 t do 4 t - 36,00 zł;

z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 4 t - 45,00 zł.,

- w § 1 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

przy sprzedaży na innych zasadach niż wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 do 2e lub przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, naczep i przyczep o dowolnej ładowności poza targowiskami opisanymi w § 1 ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały pobierać opłatę targową w wysokości 500,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »