| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/557/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

o zmianie uchwały Nr XVI/240/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11 art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.15 art.19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XVI/240/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.275) wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 ust. 1 w pkt 2 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

Na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku i Śląskiego Wesołego Miasteczka przy sprzedaży:

produktów gastronomicznych z wózków rowerowych - 19,00 zł;

z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności do 1,5 t - 31,00 zł;

z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 1,5 t do 4 t - 36,00 zł;

z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 4 t - 45,00 zł.,

- w § 1 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

przy sprzedaży na innych zasadach niż wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 do 2e lub przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, naczep i przyczep o dowolnej ładowności poza targowiskami opisanymi w § 1 ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały pobierać opłatę targową w wysokości 500,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »