| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/562/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami ), art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów (tekst jednolity - obwieszczenie Nr 2/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz.2317), § 9 ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

z ogródków działkowych:

a) od marca do końca października - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej raz na dwa tygodnie

b) od listopada do końca lutego – wg potrzeb, na telefoniczne zgłoszenie..

§ 2.

W uchwale Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów (tekst jednolity - obwieszczenie Nr 2/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz.2317), § 12 ust.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

prowadzenie i dozorowanie psa w sposób uniemożliwiający atak na osoby trzecie lub inne zwierzęta..

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »