| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/562/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami ), art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów (tekst jednolity - obwieszczenie Nr 2/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz.2317), § 9 ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

z ogródków działkowych:

a) od marca do końca października - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej raz na dwa tygodnie

b) od listopada do końca lutego – wg potrzeb, na telefoniczne zgłoszenie..

§ 2.

W uchwale Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów (tekst jednolity - obwieszczenie Nr 2/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz.2317), § 12 ust.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

prowadzenie i dozorowanie psa w sposób uniemożliwiający atak na osoby trzecie lub inne zwierzęta..

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »