| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Katowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XV/274/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 288 poz. 4864), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XVIII/378/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 1121);

2) Uchwałą Nr XXIX/662/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 6046).

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XV/274/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 października 2011 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

Na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)[1]) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Ustalić opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze miasta Katowice oraz jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Wysokość opłat określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Ustalić wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:

1. 50 % opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,

2. 80 % opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku gdy został rozpoczęty załadunek pojazdu.[2])

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/191/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 1 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 26 września 2003 r. Nr 91, poz. 2386)

§ 5. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Załącznik do uchwały Nr XV/274/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2011 r.[3])

Wysokość opłat za usunięcie pojazdu

Tabela nr 1

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty brutto

rower lub motorower

110,00 zł.

motocykl

218,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

478,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony

597,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton

846,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton

1247,00 zł.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1518,00 zł.


Wysokość opłat za przechowywanie pojazdu

Tabela nr 2

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty brutto (stawka za dobę)

rower lub motorower

17,00 zł.

motocykl

24,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

37,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony

49,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton

71,00 zł.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton

132,00 zł.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

196,00 zł.Odnośniki:


[1]) Tekst jednolity ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1137,

[2]) § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXIX/662/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 6046), która weszła w życie z dniem 11 stycznia 2013 r.,

[3]) Załącznik:

a) zmieniony przez § 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XVIII/378/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 1121), która weszła w życie z dniem 23 marca 2012 r.,

b) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały o której mowa w odnośniku nr 2.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »