| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 4 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bojszowy z 13 marca 2013 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy” wprowadza się następujące zmiany:

- w § 9 skreśla się pkt 3, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

.3 Przedsiębiorca świadczący usługę odbioru odpadów podda pojemniki na odpady komunalne zmieszane zabiegom sanitarnym (mycie) co najmniej 2 razy w roku..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »