| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 4 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z 13 marca 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę wprowadza się następujące zmiany:

- skreśla się dotychczasowy § 4 nadając mu nowe, następujące brzmienie:

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę Gmina Bojszowy zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady zbierane w sposób selektywny oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odebrania worków na odpady zbierane w sposób selektywny wypełnionych w co najmniej 50% ich pojemności..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »