| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/306/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Żywiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Żywiec zapewnia odbiór od właścicieli nieruchomości w punktach selektywnego zbierania odpadów niżej określonych odpadów komunalnych w ilości wyższej niż wskazana w uchwale Nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

a) budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 1 m3w ciągu roku,

b) opon w ilości powyżej 4 szt w ciągu roku.

2. Opłata za świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, wynosi:

a) za odpady budowlane i rozbiórkowe:

- gruz budowlany - 100 zł/m3,

- odpady rozbiórkowe - 250 zł/m3,

b) opony - 3 zł za sztukę.

§ 2. 1. W przypadku jednorazowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych na przestrzeni danego półrocza, wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości nie zamieszkałej, Miasto Żywiec zapewnia odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w dodatkowym pojemniku o określonej pojemności bezpośrednio z nieruchomości i ich zagospodarowanie.

2. Opłata za usługę, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemniku zawierającym zmieszane odpady komunalne:

- o pojemności 110 l – 11,03 zł;

- o pojemności 120 l – 11,73 zł;

- o pojemności 240 l – 24,23 zł;

- o pojemności 1100 l – 116,23 zł;

- o pojemności 5 m3– 296,23 zł;

- o pojemności 7 m3– 396,23 zł;

2) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie w pojemniku zawierającym:

a) bioodpady:

- o pojemności 120 l – 9,11 zł;

- o pojemności 140 l – 11,11 zł;

- o pojemności 240 l – 18,22 zł;

- o pojemności 1100 l – 99,11 zł;

b) surowce wtórne:

- o pojemności 60 l – 3,24 zł;

- o pojemności 100 l – 3,74 zł;

- o pojemności 240 l – 7,74 zł;

- o pojemności 700 l – 24,74 zł;

- o pojemności 1100 l – 39,74 zł;

- o pojemności 5 m3– 119,74 zł;

- o pojemności 7 m3– 159,74 zł;

c) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemniku zawierającym żużel:

- o pojemności 110 l – 7,34 zł;

- o pojemności 120 l – 7,84 zł;

- o pojemności 240 l – 15,84 zł;

- o pojemności 1100 l – 74,84 zł;

- o pojemności 5 m3– 279,84 zł;

- o pojemności 7 m3– 349,84 zł;

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/295/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Żywiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »