| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/294/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391z późn. zm.),Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się termin i częstotliwość uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia każdego miesiąca z góry bez wezwania.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013r., natomiast dla nieruchomości na których zgłoszona jest działalność gospodarcza jednoosobowa termin upływa w dniu 30 września 2013r.

3. W przypadku działalności gospodarczej jednoosobowej określa się termin i częstotliwość uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

1) do 31 marca danego roku,

2) do 30 czerwca danego roku,

3) do 30 września danego roku,

4) do 31 grudnia danego roku.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 uiszczać należy przelewem na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Gminy Jasienica w godzinach pracy Urzędu Gminy.

5. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Traci moc: Uchwała Nr XXV/259/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Jasienica.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »