| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/297/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 3 570,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1 047 748,55 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 222 914,51 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 790 994,09 złotych.

5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 69 002 489,03 złotych.

6. Przychody budżetu gminy wynoszą 1 738 518,94 złotych w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków 471 425,88 złotych,

- przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych.

7. Rozchody budżetu gminy wynoszą 4 527 024,00 złotych w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów 4 527 024,00 złotych.

8. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 2 788 505,06 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 2788 505,06 złotych.

9. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/297/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/297/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/297/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/297/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »