| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.218.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/260/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                 ( Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późń zm.)

Rada Gminy Panki
u c h w a l a :

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/260/10  Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach wprowadza się zmiany :

1) § 2.1.   otrzymuje brzmienie : W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą :

a) przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach,

b) przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) przedstawiciele oświaty,

d) przedstawiciele ochrony zdrowia,

e) kurator sądowy,

f) w skład zespołu mogą wchodzić przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) W § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu :  „ § 3.5  Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia      Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Pankach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »