| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.218.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/260/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                 ( Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późń zm.)

Rada Gminy Panki
u c h w a l a :

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/260/10  Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach wprowadza się zmiany :

1) § 2.1.   otrzymuje brzmienie : W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą :

a) przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach,

b) przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) przedstawiciele oświaty,

d) przedstawiciele ochrony zdrowia,

e) kurator sądowy,

f) w skład zespołu mogą wchodzić przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) W § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu :  „ § 3.5  Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia      Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Pankach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »