| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/316/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/287/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. otrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Wojkowice uchwała:  

§   1.   W uchwale Nr XXXII/287/2012 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 18 grudnia 2012r. (dalej „Uchwała”) dokonuje się następujących zmian:  

1)   § 2   Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się, że w   zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości zamieszkałej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1.   będą odbierane wszystkie zmieszane odpady komunalne i   odpady komunalne zbierane selektywnie,  

2.   świadczona będzie usługa polegająca na wyposażeniu nieruchomości w   pojemniki i   worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywaniu pojemników w   należytym stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.”  

2)   § 9   Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.”  

§   2.   Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »