| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/316/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/287/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. otrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Wojkowice uchwała:  

§   1.   W uchwale Nr XXXII/287/2012 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 18 grudnia 2012r. (dalej „Uchwała”) dokonuje się następujących zmian:  

1)   § 2   Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się, że w   zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości zamieszkałej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1.   będą odbierane wszystkie zmieszane odpady komunalne i   odpady komunalne zbierane selektywnie,  

2.   świadczona będzie usługa polegająca na wyposażeniu nieruchomości w   pojemniki i   worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywaniu pojemników w   należytym stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.”  

2)   § 9   Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.”  

§   2.   Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »