| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 4 marca 2013r.

aneks nr 1 do porozumienia E.031.6.2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Rybnicki

2013/016315

Aneks Nr 1
do Porozumienia E.031.6.2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 23 stycznia 2013 r.


w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Rybnicki


zawarty 4 marca 2013 roku

pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta - Ewę Ryszkę,

działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-1130/00535/11 z dnia 3 października 2011 roku,

zwanym dalej "Miastem",

a

Powiatem Rybnickim, reprezentowanym przez:

Starostę – Damiana Mrowca,

Wicestarostę – Aleksandrę Chudzik,

zwanym dalej „Powiatem”.


Strony postanawiają, co następuje:


§ 1. § 2 ustęp 9 Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:

" 9. Środki na realizację zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2013 r. w wysokości 6.630 zł (sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych), co stanowi koszt kształcenia 17 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Powiat zabezpieczy dodatkowe środki po wcześniejszym podpisaniu aneksu do niniejszego porozumienia i pokryje koszt kształcenia tych uczniów.".

§ 2. 1. W związku z kształceniem zawodowym w 2012 roku dodatkowo 5 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, w ramach kwoty zabezpieczonej w 2013 r. w wysokości wskazanej w § 2
ust. 9 Porozumienia, Powiat przekaże Miastu dotację w wysokości 1950 zł, wyliczoną w oparciu o stawkę kształcenia 1 ucznia, przewidzianą w porozumieniu nr E.031.2.2012 z dnia 22.03.2012 r.

2. Podstawą przekazania dotacji w kwocie 1950 zł będzie wykaz uczniów przedłożony Powiatowi w terminie 7 dni od podpisania niniejszego aneksu.

3. Dotacja wskazana powyżej zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika.

§ 3. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Aneks sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

Starosta Powiatu Rybnickiego


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu Rybnickiego


Aleksandra Chudzik

Zastępca Prezydenta


Ewa Ryszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »