| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr BA-I.3035.4.2013 Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28 marca 2013r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2012

Na podstawie art. 267 ust. 1   pkt 1   i 2   oraz ust. 2   i 3, art. 269 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Przedkładam sprawozdanie z   wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2012.  

Wprowadzenie  

3  

Sprawozdanie z   wykonania uchwały budżetowej za rok 2012 Nr   277/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 grudnia 2011 roku wraz z   późniejszymi zmianami  

9  

Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2012 wg działów i   źródeł powstawania  

 

- załącznik nr 1  

11  

Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2012 wg działów i   rozdziałów  

 

- załącznik nr 2  

25  

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2012  

 

- załącznik nr 3  

37  

Wykonanie zadań realizowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych za rok 2012  

 

- załącznik nr 4  

41  

Wykonanie przychodów i   rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2012  

 

- załącznik nr 5  

48  

Wykonanie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej za rok 2012  

 

- załącznik nr 6  

49  

Wykonanie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań własnych w   ramach dotacji celowych otrzymanych z   budżetu państwa za rok 2012  

 

- załącznik nr 7  

52  

Wykonanie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2012  

 

- załącznik nr 8  

59  

Wykonanie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej za rok 2012  

 

- załącznik nr 9  

61  

Wykonanie dochodów związanych z   realizacją zadań w   ramach dotacji celowych otrzymanych  
z funduszy celowych za rok 2012  

 

- załącznik nr 10  

62  

Wykonanie przychodów i   kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2012  

 

- załącznik nr 11  

63  

Wykonanie dochodów i   wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2012  

 

- załącznik nr 12  

64  

Wykonanie dotacji udzielonych z   budżetu miasta w   roku 2012  

 

- załącznik nr 13  

68  

Zadłużenie miasta Częstochowy z   tytułu kredytów i   pożyczek  

 

- załącznik nr 14  

70  

Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa  

 

- załącznik nr 15  

71  

Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3, dokonane w   trakcie roku budżetowego  

72  

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  

87  

Wykresy  

106  

Zmiany uchwały budżetowej w   roku 2012  

111  

Część opisowa  

137  

Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2012  

138  

Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2012  

157  

Wykonanie remontów za rok 2012  

248  

Gospodarka pozabudżetowa  

257  

Kredyty, pożyczki i   poręczenia miasta  

260  

 

 

 

 

Prezydent Miasta Częstochowy  


Krzysztof   Matyjaszczyk

 


Załącznik do Sprawozdania Nr BA-I.3035.4.2013
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

SPRAWOZDANIE Z   WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »