| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 2a oraz 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXII/605/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gliwice powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach jest obliczana w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego w sposób wskazany szczegółowo w § 2 uchwały.;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny wynosi:

1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:

- 0,30 zł od 1 m2powierzchni;

2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2i nie większej niż 90 m2:

- 0,30 zł od 1 m2powierzchni do 60 m2włącznie,

- 0,20 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2;

3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2i nie większej niż 120 m2:

- 0,30 zł od 1 m2powierzchni do 60 m2włącznie,

- 0,20 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2do 90 m2włącznie,

- 0,10 zł od 1 m2powierzchni powyżej 90 m2;

4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:

- 0,30 zł od 1 m2powierzchni do 60 m2włącznie,

- 0,20 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2do 90 m2włącznie,

- 0,10 zł od 1 m2powierzchni powyżej 90 m2do 120 m2włącznie,

- 0,05 zł od 1m2powierzchni powyżej 120 m2.;

3) § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny wynosi:

1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:

- 0,45 zł od 1 m2powierzchni;

2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2i nie większej niż 90 m2:

- 0,45 zł od 1 m2powierzchni do 60 m2włącznie,

- 0,30 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2;

3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2i nie większej niż 120 m2:

- 0,45 zł od 1 m2powierzchni do 60 m2włącznie,

- 0,30 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2do 90 m2włącznie,

- 0,15 zł od 1 m2powierzchni powyżej 90 m2;

4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:

- 0,45 zł od 1 m2powierzchni do 60 m2włącznie,

- 0,30 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2do 90 m2włącznie,

- 0,15 zł od 1 m2powierzchni powyżej 90 m2do 120 m2włącznie,

- 0,08 zł od 1m2powierzchni powyżej 120 m2..

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »