| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.5.2013 Wójta Gminy Chybie; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Chybie realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S Strumień - Landek - Jasienica ul. Bielskiej w Chybiu - etap II”

1. Powiat Cieszyński powierza Gminie Chybie realizację zadania pn. „Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S Strumień – Landek – Jasienica ul. Bielskiej w Chybiu – etap II” o łącznej długości 505 mb.

2. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

- Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50

- Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego

- Wykonanie korytowania

- Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo - cementowej

3. Remontowany chodnik został podzielony na dwa odcinki:

- od ulicy Dworcowej do przejazdu PKP o długości 225m,

- od ulicy Cieszyńskiej do przejazdu PKP o długości 280m.

Przebieg chodnika w planie po remoncie pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

4. Stroną prowadzącą zadanie będzie Gmina Chybie.

5. Roboty prowadzone będą i dokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu zadania Gmina Chybie przekaże Powiatowi Cieszyńskiemu 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

6. W odbiorze robót uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Chybiu oraz Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie.

§ 2.

1. Zadanie określone w §1 ust. 1 finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego do wysokości 140.338 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych ).

2. Przekazanie środków, na realizację zadania określonego w §1 ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Chybie - Bank Spółdzielczy Skoczów, O/Chybie: 26 8126 1033 0000 0387 2000 0240 , w terminie do 30 dni od daty podpisania porozumienia.

3. Rozliczenie powyższych środków Gmina Chybie przekaże w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego zadania załączając kserokopię opisanych faktur i rachunków.

§ 3.

W przypadku gdy wartość zadania przekroczy 140.338 zł, udział Powiatu Cieszyńskiego pozostaje bez zmian.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostanie zawarte na czas określony do 20 grudnia 2013r.

§ 5.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron, oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Chybie


Elżbieta Dubiańska - Przemyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »