| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.6.2013 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 5 kwietnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Zebrzydowice prowadzenia realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, który reprezentuje przez:
- Jerzy Nogowczyk                             -               Starosta Cieszyński
- Jerzy Pilch                                           -               Wicestarosta
jako strona Powierzająca,
a Gminą Zebrzydowice , którą reprezentuje :
- Andrzej Kondziołka                             -               Wójt Gminy Zebrzydowice
jako strona Przyjmująca

Na podstawie:

- uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXI/267/13 z dnia 26 marca 2013r,

- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXIV/236/13 z dnia 28 lutego 2013r.

§ 1.

1. Powiat Cieszyński powierza Gminie Zebrzydowice realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach na długości około 770 m.

2. Stroną prowadzącą zadanie będzie Gmina Zebrzydowice.

3. Roboty prowadzone będą i dokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu zadania Gmina Zebrzydowice przekaże Powiatowi Cieszyńskiemu 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

4. W odbiorze robót uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Zebrzydowicach oraz Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie.

§ 2.

1. Zadanie określone w §1 ust. 1 finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego do wysokości 760.000 zł brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy zł).

2. Przekazanie środków, na realizację zadania określonego w §1 ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Zebrzydowice , w terminie do 30 dni od daty podpisania porozumienia.

3. Rozliczenie powyższych środków Gmina Zebrzydowice przekaże w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego zadania załączając kserokopię opisanych faktur i rachunków.

§ 3.

W przypadku gdy wartość zadania przekroczy 760.000 zł, udział Powiatu Cieszyńskiego pozostaje bez zmian.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostanie zawarte na czas określony do 20 grudnia 2013r.

§ 5.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Zebrzydowice


Andrzej Kondziołka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »