| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 lokalnych  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku / M.P. poz. 587 z 2012 r./, uchwały Nr XXIX/234/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę  miejscową  oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749)

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za  inkaso,§ 1 otrzymuje brzmienie:

W sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę z tych miejscowościach, w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych, lub turystycznych, za każdy dzień pobytu, w następujących wysokościach:

1) dla dzieci do lat 15 z wyjątkiem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz emerytów, rencistów, kombatantów – 0,70 zł

2) dla pozostałych osób – 1,50 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


BARTOSZ OLMA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »