| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Racibórz; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14 marca 2013r.

Do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 24.12.2012 r. powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”

zawarty pomiędzy :

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu  Województwa Śląskiego

a

Miastem Racibórz , które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka

§ 1.

Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następującą zmianę:
Po § 4 dodaje się § 4a o następującej treści:

"§ 4a.

1. Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony zgodnie ustalają iż, w roku 2013 koszty opracowania materiałów przetargowych wraz ze świadczeniem usług konsultingowych przez firmę COLLECT CONSULTING S.A. w Katowicach wyniosą łącznie 18.450,00 zł z tego 11.992,50 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 6.457,50 zł po stronie Miasta Racibórz.

2. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej w kwocie łącznej określonej w ust. 1 na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w dwóch transzach:

1) I transza w wysokości do 7.380,00 zł, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w § 4 ust. 2 i ust. 4 po opracowaniu materiałów przetargowych oraz uzyskaniu wymaganych uzgodnień SIWZ,

2) II transza w pozostałej wysokości, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w § 4 ust. 2 i ust. 4 po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy „Projektu Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”.

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz rachunków i faktur.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w § 4 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

5. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. "

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie                                                                                                                 Miasto Racibórz

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Stanisław Dąbrowa

PREZYDENT MIASTA


Mirosław Lenk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »