| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/612/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, Komisję Finansów Publicznych, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany treści § 2 ust. 2 Uchwały NR XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, poprzez wprowadzenie następującego brzmienia:

2. Wprowadza się różnicowanie stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości w ten sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe:

1) za pierwsze cztery osoby stawka opłaty została określona w ust. 1;

2) za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 1,00 zł/osobę/miesiąc.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »