| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/299/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 z późniejszymi zmianami ) oraz art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach
uchwala , co następuje

§ 1.

Zwiększasię dochody budżetowe o kwotę zł :2.523.311,-

- załącznik nr  1.

Zwiększasię wydatki budżetowe o kwotę zł :3.174.727,91

- załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w załączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

§ 5.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2013

- załącznik nr 5.

§ 6.

Plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

- załącznik nr 6 .

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą Budżet Gminy Wilamowice wynosi :

po stronie dochodów :

46.820.786,75 zł

po stronie wydatków :

51.462.082,66 zł

planowany deficyt :

4.641.295,91 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 4.641.295,91zł zostanie pokryty z :

a) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek        892.635,- zł

b) zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 1.683.125,- zł

c) wolnych środków  1.217.508,91 zł

d) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   848.027,-zł

§ 9.

Kwoty wykazane w § 1 i § 2 wprowadzają zmiany do załączników :

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2013

- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2013

- nr 2a   - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku

- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy

- nr 6 - plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2013

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilamowice oraz miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »