| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/229/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 16 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157 poz.1240)

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje:

W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;              

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 403.186,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 403.186,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy działami zgodnie z zał.nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaną promesą z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku ( most „U Krawców”, Droga do Głębokiego w Rycerce Dolnej oraz Droga „Ze Słanic na Misiorkę „ w Zwardoniu oraz z wynajmem Przedszkola w Rajczy na szkolenia ( 3.186)

1.

Planowane dochody budżetowe

31.503.535

2.

Planowane wydatki budżetowe

32.138.329

3.

Deficyt budżetu;

634.794

pokryty zostanie z kredytów              

634.794

4.

Rozchody ( spłaty)

2.009.240

- kredytów bankowych

1.930.200

- pożyczek

79.040

w tym,

- na realizacje projektów              

912.000

5.

Przychody

2.644.034

- kredyty bankowe

2.525.007

- pożyczki

119.027

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/229/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/229/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/229/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr.3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »