| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16

§ 1. 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w ZKZ Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.

2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Miasta Mysłowice, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ZKZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w ZKZ Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.

3. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w ZKZ ODiDZ w Gliwicach wyniesie 30 osób.

§ 2. 1. Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w ZKZ ODiDZ w Gliwicach wynosi: kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I, II i III - 350 złotych.

2. Miasto Mysłowice zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji za kształcenie uczniów w ZKZ ODiDZ w roku 2013 w łącznej wysokości 10.500 zł. słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych, faktycznie odpowiadającej iloczynowi przeszkolonych uczniów i kosztu kursu o którym mowa w ust. 1

3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek Miasta Gliwice ING Bank Śląski SA Nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w terminie 20 dni od otrzymania specyfikacji wystawionej przez ZKZ ODiDZ działający w imieniu Miasta Gliwice.

§ 3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 2 ust.3 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki

§ 4. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

§ 6. 1. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane wcześniej na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

z up. Prezydenta Miasta Mysłowice
I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice


Grzegorz Brzoska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »