| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/253/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w ramach dodatkowej usługi świadczonej przez gminę odbierane i zagospodarowywane będą odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Firma wywozowa dostarczy kontener na odpady wymienione w ust. 1. W przypadku niewielkich ilości dopuszcza się gromadzenie odpadów w workach, w tym przypadku zaopatrzenie w worki leży po stronie właściciela zgłaszającego usługę.

3. Zapełnienie kontenera lub worków leży po stronie właściciela nieruchomości zgłaszającego usługę odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

4. Ustala się opłatę za odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 60,00 zł za m³.

5. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowego odbioru odpadów należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi zarządzenie Wójta Gminy Brenna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »