| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/253/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w ramach dodatkowej usługi świadczonej przez gminę odbierane i zagospodarowywane będą odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Firma wywozowa dostarczy kontener na odpady wymienione w ust. 1. W przypadku niewielkich ilości dopuszcza się gromadzenie odpadów w workach, w tym przypadku zaopatrzenie w worki leży po stronie właściciela zgłaszającego usługę.

3. Zapełnienie kontenera lub worków leży po stronie właściciela nieruchomości zgłaszającego usługę odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

4. Ustala się opłatę za odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 60,00 zł za m³.

5. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowego odbioru odpadów należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi zarządzenie Wójta Gminy Brenna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »