| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/266/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/226/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6c ust. 1 i art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 Nr 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXIV/226/2012, w § 1 po ustępie 3 dodaje się ust. 4 - 7 w następującym brzmieniu:

4. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmowanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe trwale i nie trwale związanych z gruntem, na których zamieszkują mieszkańcy czasowo.

5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny (zmieszane odpady) w wysokości 0,50 zł miesięcznie za 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego.

6. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 0,30 zł miesięcznie za 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego.

7. Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię użytkową budynku lub jego części zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »