| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/267/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały XXIV/227/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernichów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr197 ,poz.1172 z późn. zm.),

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXIV/227/2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernichów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych okresowo, położonych na terenie Gminy Czernichów w brzmieniu określonym załączniku nr 2.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do dnia 30 kwietnia 2013 r. Właściciele nieruchomości zajmowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe trwale i nie trwale związanych z gruntem, na których zamieszkują mieszkańcy czasowo, składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/267/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości zamieszkałych okresowo


Załącznik Nr 267 do Uchwały Nr XXVII/267/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Zalacznik267.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »