| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/274/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany w uchwale nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmiany zapisu w § 4 uchwały , poprzez dokonanie skreślenia zapisu zawartego w pkt. 7 i pkt. 8.

2. Dokonać zmiany zapisu w § 4 pkt 6 , który po zmianach otrzyma  nową treść: "6. Dokonać zmiany zapisu w § 9 uchwały budżetowej , który  otrzymuje po zmianach nową numerację i zapis  treści ,nowe brzmienie:

1. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 26.800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Uzyskane przez jednostki  budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym

3. Uzyskane przez jednostki  budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach  budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe jednostki i zwiększają wykonanie dochodów w tym samym  roku budżetowym."

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały są bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/274/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

BUDŻET DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

Klasyfikacja

Treść

Kwota w złotych

Dział

Rozdz.

§

750

Administracja publiczna

200,00

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

0690

Wpływy z różnych opłat

200,00

852

POMOC SPOŁECZNA

26 600,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25 200,00

0920
0970
0980


Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2 700,00
5 000,00
17 500,00


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


1 400,00

0830

Wpływy z usług

1 400,00

OGÓŁEM

26 800,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »