| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/163/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności

Na podstawie art. 6 k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

RADA GMINY
UCHWALA:

§ 1.

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane selektywnie - ustala się następujące stawki opłat za ich odbiór i zagospodarowanie, w zależności od pojemności pojemników stosowanych do ich gromadzenia:

a) 120 l               – 28 zł

b) 240 l               – 39,00 zł

c) 500 l               – 63,00 zł

d) 1100 l               – 105,00 zł

e) 7,0 m3              – 700,00 zł

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów, w zależności od pojemności pojemników stosowanych do ich gromadzenia:

a) 120 l               – 20,00 zł

b) 240 l               – 28,00 zł

c) 500 l               – 45,00 zł

d) 1100 l               – 75,00 zł

e) 7,0 m3              – 500,00 zł

§ 2.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki za ten pojemnik określonej w ust. 1, lub - w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny – w ust. 2, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

2. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust.1 i opłaty stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących w części tę nieruchomość i stawki określonej w odrębnej uchwale.

3. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, jak również ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.3 określa odrębna uchwała.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »