| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXIII/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XXIV/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagradzania, nagród i dodatków specjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art.41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm) w   związku z   art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2   i art. 54 ust. 7   ustawy zdnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy uchwala co następuje:  

§ 1.  

W uchwale Nr 136/XXIV/2009 Rady Gminy Popów z   dnia 27 lutego 2009 roku w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagradzania, nagród i   dodatków specjalnych wprowadza się nast. zmiany:  

- w   § 9   ust. pkt 2   otrzymuje brzmienie:„2) wychowawstwa klasy liczącej: a) do 20 uczniów w   wysokości 45 zł miesięcznie, b) od 21 do 30 uczniów 55 zł miesięcznie, c) powyżej 30 uczniów 65 zł. miesięcznie  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »