| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/397/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/343/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudziniec uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rudziniec  NR XXVII/343/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r., poz. 1432), w załączniku do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 4 Regulaminu § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 16 Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są kosze uliczne, zobowiązani są do pozbywania się zebranych w nich odpadów komunalnych co najmniej dwa razy w miesiącu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »