| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/397/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/343/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudziniec uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rudziniec  NR XXVII/343/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r., poz. 1432), w załączniku do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 4 Regulaminu § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 16 Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są kosze uliczne, zobowiązani są do pozbywania się zebranych w nich odpadów komunalnych co najmniej dwa razy w miesiącu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »