| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/214/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm), w   związku z   art. 10 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi  

Rada Gminy w   Jaworzu uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z   dnia 1   października 2010 roku w   sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Jaworzu wprowadza się następujące zmiany w   § 3   załącznika w   ustępie 1   punkt 6   otrzymuje brzmienie:  

6)   własne gminy i   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, określone w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, w   tym prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   świetlicy wsparcia dziennego o   charakterze opiekuńczym. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »