| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/214/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm), w   związku z   art. 10 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi  

Rada Gminy w   Jaworzu uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z   dnia 1   października 2010 roku w   sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Jaworzu wprowadza się następujące zmiany w   § 3   załącznika w   ustępie 1   punkt 6   otrzymuje brzmienie:  

6)   własne gminy i   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, określone w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, w   tym prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   świetlicy wsparcia dziennego o   charakterze opiekuńczym. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »