| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 376/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( Dz.U z   2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się granicę obwodów szkolnych gimnazjów w   Gminie Lubliniec, biegnącą od północno-zachodniej granicy Gminy Lubliniec następującymi ulicami: ul. Lisowicką ( która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 1   ) do Ronda Śląskiego, od Ronda Śląskiego ul. Piłsudskiego (która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 2), do ul. Kilińskiego, następnie ul. Kilińskiego ( która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 2   ) następnie ul. Plebiscytową (która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 2), do skrzyżowania z   ul. Paderewskiego, ul. Paderewskiego ( która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 1   ), do skrzyżowania z   ul. Częstochowską, ul. Częstochowską ( która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 1   ) do północno- wschodniej granicy administracyjnej Gminy Lubliniec.  

2.   Obszar leżący w   kierunku północnym od granicy określonej w   ust.1 stanowi obwód Gimnazjum Nr 1, natomiast obszar leżący w   kierunku południowym, wraz z   ulicami granicznymi ( za wyjątkiem ul. Lisowickiej, Paderewskiego i   Częstochowskiej) stanowi obwód Gimnazjum Nr 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 425/XXXIX/09 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 28 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w   Gminie Lubliniec (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 103, poz. 2304).  

§   4.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »