| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 376/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( Dz.U z   2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się granicę obwodów szkolnych gimnazjów w   Gminie Lubliniec, biegnącą od północno-zachodniej granicy Gminy Lubliniec następującymi ulicami: ul. Lisowicką ( która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 1   ) do Ronda Śląskiego, od Ronda Śląskiego ul. Piłsudskiego (która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 2), do ul. Kilińskiego, następnie ul. Kilińskiego ( która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 2   ) następnie ul. Plebiscytową (która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 2), do skrzyżowania z   ul. Paderewskiego, ul. Paderewskiego ( która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 1   ), do skrzyżowania z   ul. Częstochowską, ul. Częstochowską ( która w   całości należy do obwodu Gimnazjum nr 1   ) do północno- wschodniej granicy administracyjnej Gminy Lubliniec.  

2.   Obszar leżący w   kierunku północnym od granicy określonej w   ust.1 stanowi obwód Gimnazjum Nr 1, natomiast obszar leżący w   kierunku południowym, wraz z   ulicami granicznymi ( za wyjątkiem ul. Lisowickiej, Paderewskiego i   Częstochowskiej) stanowi obwód Gimnazjum Nr 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 425/XXXIX/09 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 28 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w   Gminie Lubliniec (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 103, poz. 2304).  

§   4.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »