| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 377/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( Dz.U z   2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się granicę obwodów szkolnych szkół podstawowych w   Gminie Lubliniec, biegnącą od północno-zachodniej granicy Gminy Lubliniec następującymi ulicami: ul. Lisowicką do skrzyżowania z   ul. Św. Anny, a   nastepnie ul. Św. Anny do ul. A. Mickiewicza, ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z   ul. K. Miarki z   włączeniem ul. Poprzecznej, ul. K. Miarki do skrzyżowania z   ul. I.J. Paderewskiego, następnie ul. I.J.Paderewskiego do skrzyżowania z   ul. Częstochowską, a   następnie ul. Częstochowską do wschodniej granicy administracyjnej Gminy Lubliniec.  

2.   Obszar leżący w   kierunku północnym od granicy określonej w   ust.1 wraz z   ul. Częstochowską stanowi obwód Szkoły Podstawowej Nr 3   im. Bohaterów Westerplatte w   Lublińcu, natomiast obszar leżący w   kierunku południowym, wraz z   ulicami wymienionymi w   ust.1, z   wyłączeniem ul. Częstochowskiej, stanowi obwód Szkoły Podstawowej Nr 1   im. Marii Konopnickiej w   Lublińcu.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 424/XXXIX/09 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 28 kwietnia 2009r. w   sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w   Gminie Lubliniec (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 103, poz. 2303).  

§   4.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »