| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 377/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( Dz.U z   2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się granicę obwodów szkolnych szkół podstawowych w   Gminie Lubliniec, biegnącą od północno-zachodniej granicy Gminy Lubliniec następującymi ulicami: ul. Lisowicką do skrzyżowania z   ul. Św. Anny, a   nastepnie ul. Św. Anny do ul. A. Mickiewicza, ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z   ul. K. Miarki z   włączeniem ul. Poprzecznej, ul. K. Miarki do skrzyżowania z   ul. I.J. Paderewskiego, następnie ul. I.J.Paderewskiego do skrzyżowania z   ul. Częstochowską, a   następnie ul. Częstochowską do wschodniej granicy administracyjnej Gminy Lubliniec.  

2.   Obszar leżący w   kierunku północnym od granicy określonej w   ust.1 wraz z   ul. Częstochowską stanowi obwód Szkoły Podstawowej Nr 3   im. Bohaterów Westerplatte w   Lublińcu, natomiast obszar leżący w   kierunku południowym, wraz z   ulicami wymienionymi w   ust.1, z   wyłączeniem ul. Częstochowskiej, stanowi obwód Szkoły Podstawowej Nr 1   im. Marii Konopnickiej w   Lublińcu.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 424/XXXIX/09 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 28 kwietnia 2009r. w   sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w   Gminie Lubliniec (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 103, poz. 2303).  

§   4.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »