| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.),

Rada Miejska Sośnicowice
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Sośnicowice oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) Zmieszanych, z nieruchomości na których odpady są zbierane w sposób selektywny w ilości przekraczającej przyjętą normę, tj. 60 litrów odpadów na osobę miesięcznie,

2) Zmieszanych (niesegregowanych), z nieruchomości na których odpady są zbierane w sposób nieselektywny w ilości przekraczającej przyjętą normę, tj. 60 litrów odpadów na osobę miesięcznie.

2. Określa się następujące stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1: Z nieruchomości na których odpady zbierane są w sposób selektywny:

- Za pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l - 5 zł Z nieruchomości na których odpady zbierane są w sposób nieselektywny:

- Za pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l - 12 zł

3. W przypadku większych pojemników stosuje się wielokrotność ceny za pojemnik 110l lub 120l .

§ 3. Za usługi wymienione w niniejszej uchwale, właściciel nieruchomości będzie wnosił opłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »