| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 209/XXVII/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm) art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U.z 2012r. poz.391 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w   Zawierciu  

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmiany uchwały Nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice z   dnia 28.12.2012r w   sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Włodowice, w   ten sposób, że w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Włodowice:  

1)   w § 2   ust.1 lit. a   otrzymuje brzmienie:  

”a) posiadanie dostarczonych przez gminę pojemników, (w tym worków) służących do gromadzenia odpadów komunalnych o   pojemności uwzględniającej liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i   częstotliwość pozbywania się odpadów z   nieruchomości.”  

2)   w § 6   ust. 3:  

a)   litera d otrzymuje brzmienie:  

”d ) tworzywa sztuczne, opakowania z   blachy stalowej, aluminiowej, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemniki lub worki w   kolorze żółtym.”  

b)   uchyla się literę e.  

3)   po § 6   dodaje się § 6a w   brzmieniu:  

”Pojemniki, w   które Gmina wyposażyła nieruchomości są utrzymywane w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym przez Gminę.”  

4)   w § 7   uchyla się literę a)  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »