| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 209/XXVII/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm) art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U.z 2012r. poz.391 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w   Zawierciu  

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmiany uchwały Nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice z   dnia 28.12.2012r w   sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Włodowice, w   ten sposób, że w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Włodowice:  

1)   w § 2   ust.1 lit. a   otrzymuje brzmienie:  

”a) posiadanie dostarczonych przez gminę pojemników, (w tym worków) służących do gromadzenia odpadów komunalnych o   pojemności uwzględniającej liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i   częstotliwość pozbywania się odpadów z   nieruchomości.”  

2)   w § 6   ust. 3:  

a)   litera d otrzymuje brzmienie:  

”d ) tworzywa sztuczne, opakowania z   blachy stalowej, aluminiowej, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemniki lub worki w   kolorze żółtym.”  

b)   uchyla się literę e.  

3)   po § 6   dodaje się § 6a w   brzmieniu:  

”Pojemniki, w   które Gmina wyposażyła nieruchomości są utrzymywane w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym przez Gminę.”  

4)   w § 7   uchyla się literę a)  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »