| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/325/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

1) w rozdziale 1 art. 2 pkt 4-8 otrzymują brzmienie

odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

5. odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć odpady określone w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

6. odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

7. odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

8. wojewódzkim planie gospodarki odpadami – rozumie się przez to aktualnie obowiązujący plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.;

2) w rozdziale 1 art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie "selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”;

3) w rozdziale 3 art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być zbieranie i gromadzone wyłącznie w typowych i spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pojemnikach na zmieszane odpady komunalne o pojemności 55 litrów, 60 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 5000 litrów, 7000 litrów, 10 000 litrów spełniających wymagania Polskich Norm. Nie dotyczy to odpadów komunalnych zbieranych i przekazywanych do odbioru selektywnie”.

§ .

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Nawrocki

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »