| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/325/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

1) w rozdziale 1 art. 2 pkt 4-8 otrzymują brzmienie

odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

5. odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć odpady określone w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

6. odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

7. odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

8. wojewódzkim planie gospodarki odpadami – rozumie się przez to aktualnie obowiązujący plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.;

2) w rozdziale 1 art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie "selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”;

3) w rozdziale 3 art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być zbieranie i gromadzone wyłącznie w typowych i spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pojemnikach na zmieszane odpady komunalne o pojemności 55 litrów, 60 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 5000 litrów, 7000 litrów, 10 000 litrów spełniających wymagania Polskich Norm. Nie dotyczy to odpadów komunalnych zbieranych i przekazywanych do odbioru selektywnie”.

§ .

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »