| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/229/13 Rady Gminy Herby

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. z   2001 r Dz. U. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) i   art. 22 a   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych ( tj. z   2006 r. Dz. U. nr 139, poz. 992 z   późn.zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Z tytułu urodzenia żywego dziecka przyznaje się osobie zamieszkałej na terenie gminy Herby jednorazową zapomogę w   wysokości 1.000 zł na jedno dziecko, dotyczy dzieci urodzonych od 01.01.2013 r.  

2.   Zapomoga, o   której mowa w   ust. 1   przysługuje matce lub ojcu niezależnie od dochodu.  

§   2.   1.   Wniosek o   wypłatę zapomogi składa się w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Herbach w   terminie 6   miesięcy od dnia narodzin.  

2.   Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego składającego wniosek i   akt urodzenia dziecka.  

3.   Przyznanie lub odmowa przyznania zapomogi następuje w   formie decyzji administracyjnej .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Herby .  

§   4.   Traci moc uchwała nr XXXII/319/06 Rady Gminy w   Herbach z   dnia 23 lutego 2006 r. w   sprawie jednorazowej zapomogi z   tytułu urodzenia dziecka i   uchwała nr XXXIII/323/06 Rady Gminy Herby z   dnia 25 kwietnia 2006 r. w   sprawie zmiany uchwały nr XXXII/319/06 Rady Gminy w   Herbach z   dnia 23 lutego 2006 r. w   sprawie jednorazowej zapomogi z   tytułu urodzenia dziecka.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »