| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/231/13 Rady Gminy Herby

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XX/194/12 Rady Gminy Herby z   dnia 14 listopada 2012 r. § 1   otrzymuje brzmienie:  

„ Ustala się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały „  

§   2.   W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/231/13
Rady Gminy Herby
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/231/13
Rady Gminy Herby
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik.pdf

załącznik  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »