| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, pkt 2a i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik, dokonuje się zmiany poprzez:

1. dodanie ust. 3a w brzmieniu następującym:

Kwota opłaty ustalona w ust. 3 podlega zmniejszeniu o połowę od piątej i każdej następnej osoby w rodzinie, przez którą rozumie się osobę spokrewnioną lub niespokrewnioną pozostającą w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującą i gospodarującą..

2. uchylenie ust. 4 i 5.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Jeleśnia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »