| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/170/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn.zm.), art. 1 ust. 1 i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. Nr 97 z 2006r., poz. 674 z późn.zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

1. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór na 25 godzin.

3. Godzina realizowanych zajęć wynosi 60 minut.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/170/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór

§ 1.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.

2. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 2.

1. Tygodniowe pensum godzin nauczyciela stanowi liczba pełnych godzin.

2. W przypadku, gdy ustalone pensum jest ułamkiem, należy je zaokrąglić do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny zaokrągla się w górę i liczy za pełną godzinę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »