| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/174/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności

Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

RADA GMINY
UCHWALA:

§ 1.

W uchwale nr XXII/163/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej zwrot „art 6k ust 2” zastępuje się zwrotem „art 6k ust 1 pkt 2”

2) w § 1:

a) ust 1 treść „Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane selektywnie - ustala się następujące stawki opłat za ich odbiór i zagospodarowanie, w zależności od pojemności pojemników stosowanych do ich gromadzenia:”

otrzymuje brzmienie:„Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w następującej wysokości:”

b) ust. 2 treść „Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów, w zależności od pojemności pojemników stosowanych do ich gromadzenia:„

otrzymuje brzmienie: „Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w następującej wysokości:”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »