| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 119/XX/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 13 września 2012 roku

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala :

§ 1. Dokonać zmiany uchwały nr 119/XX/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 13 września 2012 roku w ten sposób, że:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

2. §5 otrzymuje brzmienie:

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej uchwale..

3. kolejny §5 otrzymuje oznaczenie jako § 6 i otrzymuje brzmienie:

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl.

4. Dotychczasowy §6 otrzymuje oznaczenie jako §7.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik do Uchwały Nr 186/XXVII/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »