| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 119/XX/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 13 września 2012 roku

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala :

§ 1. Dokonać zmiany uchwały nr 119/XX/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 13 września 2012 roku w ten sposób, że:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

2. §5 otrzymuje brzmienie:

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej uchwale..

3. kolejny §5 otrzymuje oznaczenie jako § 6 i otrzymuje brzmienie:

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl.

4. Dotychczasowy §6 otrzymuje oznaczenie jako §7.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik do Uchwały Nr 186/XXVII/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »