| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k i art. 6j ust. 5 w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala :

§ 1. 1. Ustala się, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za osobę wynosi 17,00 złotych miesięcznie.

2.               Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są               zbierane i odbierane w sposób selektywny, w ilości nie mniejszej niż 3 worki na mieszkańca na rok kalendarzowy przy czym w okresie od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w ilości nie mniejszej niż 1 worek na mieszkańca:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 7 osób oraz dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – 6,50 złotych miesięcznie za osobę;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 osób i więcej, z wyjątkiem nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – 4,00 złotych miesięcznie za osobę.

§ 2. 1. Ustala się, że stawka opłaty, w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,               na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, za pojemniki z odpadami komunalnymi wynosi:

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów – 40,00 złotych miesięcznie;

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 litrów – 46,00 złotych miesięcznie;

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 220 litrów – 74,00 złotych miesięcznie;

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów – 78,00 złotych miesięcznie;

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów – 300,00 złotych miesięcznie;

6) opłata za jeden pojemnik o pojemności 5 m3 – 600,00 złotych miesięcznie;

7) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 – 1000,00 złotych miesięcznie;

8) opłata za jeden pojemnik o pojemności 12 m3 – 1400,00 złotych miesięcznie.

2.               Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za               pojemnik, w wysokości:

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów – 20,00 złotych miesięcznie;

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 litrów – 23,00 złotych miesięcznie;

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 220 litrów – 37,00 złotych miesięcznie;

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów – 39,00 złotych miesięcznie;

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów – 150,00 złotych miesięcznie;

6) opłata za jeden pojemnik o pojemności 5 m3 – 300,00 złotych miesięcznie;

7) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 – 500,00 złotych miesięcznie;

8) opłata za jeden pojemnik o pojemności 12 m3 – 7 00,00 złotych miesięcznie.

§ 3. Wprowadzić zwolnienie z opłaty dla odpadów powstających na nieruchomościach zajętych pod funkcjonowanie cmentarzy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl.

§ 5. Traci moc uchwała nr 145/XXI/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 01.07.2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »