| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DCZ.880 -5/1/2013 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 212 z późn. zm.[2]) ) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców miasta Zawiercie z dnia 2 kwietnia 2013 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji,

postanawiam, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji.

§ 2. Datę referendum wyznacza się na niedzielę 16 czerwca 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1 do postanowienia.

§ 4. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 5. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A5, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg;

4) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE", a z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a określa załącznik nr 3 do niniejszego postanowienia.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Zawiercie.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie


Tomasz Pidzik


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 5/1/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania

Prezydenta Miasta Zawiercie

Termin wykonania czynności referendalnej *)

Treść czynności referendalnej

do 2 maja 2013 r.

- ogłoszenie w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do publicznej wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, na terenie miasta Zawiercie postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji,

do 17 maja 2013 r.

- podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Prezydenta Miasta Zawiercie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków komisji do spraw referendum,

do 22 maja 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Zawierciu,

do 26 maja 2013 r.

- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Zawierciu spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Prezydentowi Miasta Zawiercie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym ewentualnie zamiaru głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej  w alfabecie Braille’a,

do 2 czerwca 2013 r.

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Prezydentowi Miasta Zawiercie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

do 6 czerwca 2013 r.

- składanie wniosków do Prezydenta Miasta Zawiercie o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

14 czerwca 2013 r. o godz . 24 00

- zakończenie kampanii referendalnej,

15 czerwca 2013 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

16 czerwca 2013 r.
godz. od 7 00 do 21 00

- głosowanie

*)Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 5/1/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 5/1/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134 poz. 777 oraz Nr 147 poz. 881 i z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bundz

Opiekun Klienta SOHOfinance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »