| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r.     Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

32 315 402,96

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

32 615,13

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy wojewódzkie

2010

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...

1 500,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2010

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...

10 158,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002

Gospodarka odpadami

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ....

20 957,13

II Zmniejszenie dochodów

0,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 294 086,83

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

102 481,26

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004

Lokalny transport zbiorowy

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 182,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy wojewódzkie

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3110

Świadczenia społeczne

10 004,00

3110

Świadczenia społeczne

6 897,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43,00

4300

Zakup usług pozostałych

120,00

4300

Zakup usług pozostałych

60,00

85295

Pozostała działalność

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

5 379,47

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

126,32

4300

Zakup usług pozostałych

1 221,21

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002

Gospodarka odpadami

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.

218,70

6230

Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ...jedn nie zaliczanych …

41 695,56

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

Obiekty sportowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

II Zmniejszenie wydatków

21 000,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004

Lokalny transport zbiorowy

4270

Zakup usług remontowych

7 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3110

Świadczenia społeczne

6 897,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43,00

4300

Zakup usług pozostałych

60,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

6 978 683,87

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

6 094 456,29

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

313 200,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

20 957,13

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »