| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 152,
poz. 2833 ), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr XXI/286/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim
w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2979 ).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XXI/286/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2979), który stanowi: „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.”;

2) § 3 Uchwały Nr XXI/286/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2979), który stanowi: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/11
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12, pkt 3, art. 58, pkt 1, art. 59, pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235).

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie, na którą składa się:

1) opłata,

2) opłata dodatkowa za przekroczenie 10 godzinnej normy opieki nad dzieckiem.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w wysokości 7,00 zł dziennie.

§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, ustala się w wysokości 7,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku w ramach opieki do 10 godzin dziennie.

§ 4. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 pkt 2 ustala się w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem po przekroczeniu 10 godzinnej normy opieki nad dzieckiem.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany stawki żywieniowej w Żłobku Miejskim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »