| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 152,
poz. 2833 ), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr XXI/286/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim
w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2979 ).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XXI/286/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2979), który stanowi: „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.”;

2) § 3 Uchwały Nr XXI/286/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2979), który stanowi: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/11
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12, pkt 3, art. 58, pkt 1, art. 59, pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235).

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie, na którą składa się:

1) opłata,

2) opłata dodatkowa za przekroczenie 10 godzinnej normy opieki nad dzieckiem.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w wysokości 7,00 zł dziennie.

§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, ustala się w wysokości 7,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku w ramach opieki do 10 godzin dziennie.

§ 4. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 pkt 2 ustala się w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem po przekroczeniu 10 godzinnej normy opieki nad dzieckiem.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany stawki żywieniowej w Żłobku Miejskim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »