| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Na podstawie: art. 3d ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z. późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.),

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

§ 1

1. Konsultacjom z mieszkańcami Powiatu Cieszyńskiego oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podlegają projekty aktów prawa miejscowego, ponadto przeprowadza się je w przypadkach przewidzianych ustawami i innych sprawach ważnych dla Powiatu Cieszyńskiego.

2. Zawiadomienie o konsultacjach umieszcza się na okres co najmniej 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zawiadomienie zawiera w szczególności:

a) przedmiot konsultacji,

b) sposób zgłaszania uwag i propozycji,

c) okres, w jakim uwagi mogą być zgłaszane.

3. Konsultacje można dodatkowo przeprowadzić w innej formie, w szczególności jako spotkania z mieszkańcami, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zapytania lub forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej powiatu.

4. O przeprowadzeniu konsultacji o których mowa w ust. 3 i ich formie decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

5. Konsultacje przeprowadza się jednorazowo, jednakże gdy w ich wyniku lub poprawek wprowadzonych w toku posiedzenia organu uchwalającego akt prawny, wprowadzono zasadnicze zmiany w jego treści, organ ten może zdecydować o przeprowadzeniu ponownych konsultacji.

6. Informację o wynikach konsultacji, w szczególności o sposobie i zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag, rozpowszechnia się w sposób wskazany w ust. 2.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLIV/396/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »