| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Na podstawie: art. 3d ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z. późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.),

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

§ 1

1. Konsultacjom z mieszkańcami Powiatu Cieszyńskiego oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podlegają projekty aktów prawa miejscowego, ponadto przeprowadza się je w przypadkach przewidzianych ustawami i innych sprawach ważnych dla Powiatu Cieszyńskiego.

2. Zawiadomienie o konsultacjach umieszcza się na okres co najmniej 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zawiadomienie zawiera w szczególności:

a) przedmiot konsultacji,

b) sposób zgłaszania uwag i propozycji,

c) okres, w jakim uwagi mogą być zgłaszane.

3. Konsultacje można dodatkowo przeprowadzić w innej formie, w szczególności jako spotkania z mieszkańcami, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zapytania lub forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej powiatu.

4. O przeprowadzeniu konsultacji o których mowa w ust. 3 i ich formie decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

5. Konsultacje przeprowadza się jednorazowo, jednakże gdy w ich wyniku lub poprawek wprowadzonych w toku posiedzenia organu uchwalającego akt prawny, wprowadzono zasadnicze zmiany w jego treści, organ ten może zdecydować o przeprowadzeniu ponownych konsultacji.

6. Informację o wynikach konsultacji, w szczególności o sposobie i zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag, rozpowszechnia się w sposób wskazany w ust. 2.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLIV/396/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »