| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/308/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/96/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 164 ust. 5a – 5d, ust. 7, ust. 9   oraz ust. 11 ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., Nr 145 ze zm.) z   zachowaniem przepisu art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/96/2011 w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i   urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2011 r., Nr 182, poz. 3411 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 1   po ust. 5   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:  

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do związków spółek wodnych oraz związków wałowych., ;

2)   § 2   ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:  

Dotacja nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów zadania. Za koszty realizacji zadania będą uznane wydatki poniesione w   okresie od daty rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania, nie wcześniejsze niż dzień zawarcia umowy o   udzielenie dotacji celowej z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania., ;

3)   § 3   ust. 1   otrzymuje następujące brzmienie:  

Spółka wodna, z   którą zawarto umowę o   udzielenie dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia szczegółowego rozliczenia kosztów zadania, w   terminie 30 dni po jego wykonaniu., ;

4)   załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/308/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »