| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/10/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian do uchwały nr III/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

W uchwale nr III/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały tj. wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak poniżej:

1) zaświadczenia:

a) z domu spokojnej starości,

b) z domu dziecka,

c) z zakładu karnego lub poprawczego,

d) z placówki opieki zdrowotnej,

e) z jednostki wojskowej,

f) z uczelni wyższych, w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, poza gminą,

g) z internatu, bursy szkolnej,

h) z zakładu pracy, w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

2) oświadczenie właściciela nieruchomości, w przypadku braku możliwości dostarczenia powyższych zaświadczeń..

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr IV/10/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »