| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. 2012.391 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany do Uchwały Nr XXV/148/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku o następującej treści:

1. w § 10 po wyrazie "przez" usuwa się słowa: "właściciela nieruchomości" i zastępuje słowem: "gminę".

2. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Odpady komunalne odbierane na terenie miasta Imielin zagospodarowane będą zgodnie z zapisami "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »